TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 –...

19
1 RO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk [email protected]

Transcript of TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 –...

Page 1: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

1

RO – MANUAL DE UTILIZARE

TX 601TX 602TG

MOTOCULTOR

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 2: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

2

DESENE

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 3: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

3

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 4: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

4

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 5: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

5

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 6: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

6

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 7: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

7

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 8: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

8

CUPRINS

Instrucţiuni de siguranţă ........................................................................................................

Asamblarea modelului TX 601 ..............................................................................................

Asamblarea modelului TX 602TG .........................................................................................

Îmbrăcăminte ........................................................................................................................

Utilizare .................................................................................................................................

Transmisie .............................................................................................................................

Reglarea opritorului ...............................................................................................................

Reglarea roţilor suport ...........................................................................................................

Curăţarea motocultorului .......................................................................................................

Întreţinerea apărătoarei de lanţ .............................................................................................

Motor .....................................................................................................................................

Depozitare .............................................................................................................................

Accesorii ................................................................................................................................

Probleme tehnice ..................................................................................................................

Specificaţii tehnice ................................................................................................................

9

10

10

11

11

12

12

12

13

13

13

13

14

14

15

Piese de schimb Lista pieselor de schimb şi a schemelor explodate pentru fiecare produs pot fi găsite pe site-ul

www.texas.dk.Dacă căutaţi chiar dumneavoastră numerele pieselor, aceasta va uşura service-ul produsului.

Pentru achiziţionarea de piese de schimb, vă rugăm să contactaţi distribuitorul autorizat.Lista distribuitorilor autorizaţi Texas se regăseşte pe pagina noastră de Internet.

Vă felicităm pentru achiziţionarea noului motocultor. Suntem convinşi că acest echipament se va ridica la nivelul aşteptărilor dumneavoastră. Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare pentru a obţine cele mai bune rezultate de la noul echipament. Astfel se vor evita problemele inutile. Trebuie acordată o atenţie deosebită instrucţiunilor de siguranţă evidenţiate prin următorul simbol:

EliminareDeşeurile de echipamente nu trebuie eliminate împreună cu deşeurile me-najere. Această unealtă trebuie dusă la centrul local de colectare pentru a fi reciclată în condiţii de siguranţă.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 9: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

9

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ

Când utilizaţi motocultorul, trebuie să urmaţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de siguranţă. Familiarizaţi-vă cu aceste instrucţiuni de utilizare înainte de pornirea echipamentului. Asiguraţi-vă că puteţi opri imediat echipamentul şi motorul acestuia, în cazul unui accident. Toate instrucţiunile de siguranţă şi întreţinere sunt pentru propriul dumneavoastră beneficiu.

• Nu folosiţi motocultorul în alte aplicaţii decât cele pentru care a fost proiectat şi sunt descrise în acest manual.

• Folosiţi numai accesorii şi piese de schimb originale. Montarea de piese neautorizate poate fi periculoasă şi de aceea, şi ilegală. Producătorul nu este responsabil în cazul unui acci-dent sau alte daune cauzate de folosirea pieselor neoriginale.

• Înainte de folosirea motocultorului pentru prima dată, utilizatorul trebuie instruit de dealer sau un alt expert despre modul de funcţionare al acestuia.

• Studiaţi mânerele de operare ale maşinii înainte de utilizare.• Utilizatorul echipamentului este responsabil de siguranţa celorlalte persoane din apropiere.

Nu utilizaţi motocultorul când alte persoane, în special copii sau animale, sunt în apropiere.• Persoanele minore nu au voie să utilizeze motocultorul.• Echipamentul poate fi împrumutat numai persoanelor care ştiu cum să-l folosească. De

asemenea, asiguraţi-vă că aceste persoane au manualul de utilizare la îndemână.• NU utilizaţi motocultorul dacă sunteţi bolnav, obosit, sub influenţa alcoolului, a drogurilor

sau a medicamentelor. Dacă obosiţi în timpul lucrului, luaţi pauze dese.• Unităţile de control montate din fabrică (de ex. cablul acceleraţiei de la ghidon) nu trebuie

scoase sau descoperite.• Verificaţi ca toate şuruburile şi piuliţele să fie strânse bine înainte de a utiliza maşina.• Când motorul este pornit, nu acţionaţi maneta pentru mers înainte şi cea pentru mers înapoi

simultan. Deoarece va deteriora transmisia. Întotdeauna eliberaţi o manetă înainte de a o folosi pe cealaltă.

• Opriţi motorul înainte de a face orice reparaţie sau întreţinere. De asemenea, motorul trebuie oprit în timpul transportului.

• Întotdeauna acordaţi o atenţie suplimentară atunci când echipamentul este utilizat în pante. Lucraţi lateral pe pante, niciodată în sus şi în jos. Fiţi foarte atenţi atunci când schimbaţi direcţia. Nu folosiţi maşina pe pante foarte abrupte.

• Nu utilizaţi motocultorul în spaţii închise. Este foarte periculos pentru sănătatea dumnea-voastră să inhalaţi gazele de evacuare de la motor.

• Asiguraţi-vă că există suficientă lumină pentru a utiliza motocultorul. Acesta trebuie folosit numai în timpul zilei sau în zone iluminate suficient.

• Nu alergaţi cu maşina• întotdeauna opriţi motorul înainte de mutarea sau ridicarea motocultorului.• Folosiţi echipamentul de protecţie.• Curăţarea şi întreţinerea pot fi realizate doar după ce motorul a fost oprit.• Opriţi motorul înainte de a pleca de lângă echipament.

“ATENŢIE la cutiţele rotative”Folosirea maşinii pe pantele abrupte este periculoasă!Utilizaţi maşina doar în zonele în care pote fi operată

în condiţii de siguranţă!

Folosiţi doar piese de schimb originale.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 10: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

10

ASAMBLARE A M O D E L U LU I T X 6 0 1

1. Figura 1 prezintă conţinutul cutiei de ambalaj:a. Cultivator cu manete ambreiaj şi cablurib. Lamec. Partea inferioară a ghidonului d. Apărători lateralee. Manual de utilizare cu setul de şuruburif. Mânerul superiorg. Opritor (bara de tracţiune)h. Cleme pentru cablui. Amortizor

2. Asamblaţi echipamentul folosind şuruburile şi piuliţele de fixare incluse. Figura 2a.

3. Montaţi ghidonul folosind şuruburile şi volanul livrat împreună cu echipamentul. Figura 3.

4. Montaţi maneta ambreiajului pe mânerul din dreapta şi maneta de acceleraţie, după cum este prezentat în Figura 10.

5. Fixaţi cablurile folosind cleme pentru cabluri incluse.

6. Montaţi apărătorile laterale folosind şuruburile şi piuliţele incluse. Figura 4.

7. Montaţi amortizorul folosind şuruburile şi piuliţele incluse. Figura 5.

8. Montaţi lamele folosind cuiele spintecate livrate împreună cu echipamentul.Asiguraţi-vă că marginea de tăiere a lamei este îndreptată în faţă, aşa cum este prezentat în Figu-ra 6A. Alternativ, a se vedea figurile 5 şi 6.

9. Alimentaţi cu ulei şi combustibil conform instrucţiunilor din manual.

ASAMBLAREA M ODELULUI TX 60 2 TG

1. Figura 7 prezintă conţinutul cutiei de ambalaj:

a. Cultivator cu manete ambreiaj şi cablurib. Mânerul superiorc. Lamed. Amortizore. Cleme pentru cabluf. Apărători lateraleg. Opritor (bara de tracţiune)h. Manual de utilizare cu setul de şuruburi

2. Montaţi ghidonul folosind şuruburile şi volanul livrat împreună cu echipamentul. Asiguraţi-vă că şurubul trece prin arc. Figurile 8 şi 9.

3. Montaţi maneta ambreiajului pe mânerul din dreapta şi maneta de acceleraţie, după cum este prezentat în Figura 10.

4. Fixaţi cablurile folosind cleme pentru cabluri incluse. Figurile 11 şi 12.

5. Montaţi apărătorile laterale folosind şuruburile şi piuliţele incluse. Figura 4.

6. Montaţi amortizorul folosind şuruburile şi piuliţele incluse. Figura 5.

7. Montaţi lamele folosind cuiele spintecate livrate împreună cu echipamentul.Asiguraţi-vă că marginea de tăiere a lamei este îndreptată în faţă, aşa cum este prezentat în Figu-

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 11: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

11

ra 6A. Alternativ, a se vedea figurile 5 şi 6.

8. Alimentaţi cu ulei şi combustibil conform instrucţiunilor din manual.

ECHIPAMENT DE PROTECŢIE

Când utilizaţi motocultorul, purtaţi echipament de lucru adecvat, mânuşi de lucru, antifoane şi cizme cu tălpi anti-derapante.

Aveţi grijă să staţi departe de piesele aflate în mişcare în timpul utilizării echipamentului.

UTILIZARE

Îndepărtaţi toate obiectele străine din zona de lucru înainte de utilizare. Piatra, sticla, ramurile, etc. pot deteriora motocultorul. Verificaţi ca toate şuruburile motocultorului să fie strânse.

Pornirea:Setaţi maneta de acceleraţie la maxim. Setaţi comutatorul de pornire al motorului în poziţia “ON”. Setaţi pârghia şocului de la motor în poziţia “Choker”. Dacă motorul este echipat cu o supapă de combustibil, setaţi-o în poziţia “ON”.Odată ce motorul este pornit, ajustaţi turaţia motorului mutând pârghia şocului în poziţia “RUN”.

Oprirea:Setaţi maneta de acceleraţie la minim.Setaţi comutatorul de pornire al motorului în poziţia “OFF”. Dacă motorul este echipat cu o supapă de combustibil, setaţi-o în poziţia “OFF”.

Mânerul negru este folosit la deplasarea motocultorului înainte. În timp ce, mânerul roşu este folosit pentru deplasarea motocultorului înapoi. Aveţi grijă ca motocultorul să nu fie setat pe mers înapoi atunci când staţi cu spatele la un obiect, de exemplu, un pom sau perete. Luaţi măsuri de precauţie suplimentare atunci când mergeţi înapoi sau mutaţi maşina cu spatele.

Lamele motocultorului contribuie la deplasarea maşinii în direcţia dorită. Cu alte cuvinte, turaţia maşinii depinde de cantitatea de combustibil cu care a fost alimentată. Dacă ţineţi motocultorul în loc, lamele încep să sape în pământ.

Dacă motosapa are tendinţa să se afunde în sol, puteţi încerca următoarele remedii: inversaţi frezele din partea stanga în partea dreaptă (şi reciproc); astfel motosapa va sapa cu partea din spate a frezelor şi va reduce tendinţa de afundare. În plus, pot fi montate discurile laterale, acestea contribuind la diminuarea fenomenului de afundare în sol. De asemenea, în această situaţie este indicat să montaţi opritorul cât mai sus.

Bara de tracţiune trebuie fixată în cupla motosapei, dacă este cazul. A se vedea şi secţiunea privind reglarea barei de tracţiune pentru adâncime.

În plus faţă de viteza motorului, turaţia este controlată şi de bara de tracţiune, care este montată în spatele echipamentului.

A nu se folosi motocultorul pe un sol foarte umed, deoarece se vor forma bulgări de pământ, care sunt dificili de sfărâmat. Pentru solul uscat şi bătătorit poate fi necesară ararea acestuia de două ori.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 12: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

12

Lamele exterioare pot fi demontate dacă motocultorul urmează a fi utilizat între rândurile înguste ale plantelor şi culturilor. Astfel este redusă lăţimea de lucru.

Pentru cele mai bune rezultate, cultivaţi solul de 2-3 ori în direcţii diferite. Figura 14.

Când motorul este pornit, nu acţionaţi maneta pentru mers înainte şi cea pentru mers înapoi simultan. Deoarece va deteriora transmisia. Întotdeauna eliberaţi o manetă înainte de

a o folosi pe cealaltă.

Este important să nu încercaţi să trageţi cu forţa de motocultor. Utilizarea echipamentului trebuie să fie o experienţă confortabilă şi relaxantă. Întotdeauna ţineţi mâinile pe ambele mânere.

Nu supraîncărcaţi motocultorul. Utilizaţi-l întotdeauna cu multă grijă.

Folosiţi cutia pentru scule de sub placă pentru a păstra scule şi alte astfel de obiecte. Figura 13.

REGLAREA OPRITORULUI (BARA DE TRACŢIUNE)

Bara de tracţiune poate fi reglată pentru lucrarea solului la 3 adâncimi de lucru diferite. Cu cât bara este setată mai în jos, cu atât maşina va lucra mai adânc pământul, iar motocultorul va avansa mai încet. Utilizarea adâncimii de lucru corecte va uşura munca utilizatorului. Setarea barei depinde de condiţiile de sol, iar noi vă recomandăm să faceţi mai multe probe pentru a vedea la ce adâncime trebuie să fie bara, pentru a lucra pământul cel mai bine.

Pentru a regla sabotul de adâncime, îl trageţi în spate şi sus până ajunge la înălţimea dorită. Poziţionaţi bara de tracţiune vertical şi coborâţi-o în una din canelură. Figura 2.

REGLAREA ROŢILOR SUPORT

Setul roţilor din spate este montat pe echipament. Acesta poate fi reglat la înălţimea dorită apăsând pedala din partea stângă a echipamentului, cu piciorul. Apăsaţi maneta spre stânga.Figura 2a.

Alternativ, folosiţi clema de blocare de pe partea dreaptă a maşinii. Scoateţi clema şi mutaţi inelul roţii în sus sau în jos.Figura 2b.

Furca roţii poate fi folosită pentru a stabiliza maşina în timpul lucrului şi, de asemenea, pentru a preveni scufundarea echipamentului în solul moale.

CURĂŢAREA DUPĂ UTILIZARE

Motocultorul trebuie curăţat după utilizare. Folosiţi furtunul de grădină pentru a spăla pământul şi murdăria. Îndepărtaţi iarba de pe axul rotorului, etc.. Ştergeţi numărul de identificate al saşiului cu o lavetă umedă, altfel s-ar putea deteriora. Evitaţi utilizarea unei maşini de curăţat de înaltă presiune.

Întotdeauna opriţi motorul înainte de curăţare.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 13: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

13

ÎNTREŢINEREA APĂRĂTORII DE LANŢ

Apărătoarea de lanţ este unsă din fabrică cu 0.2 litri de ulei de transmisie. Se recomandă verifica-rea periodică (la 20 de ore de funcţionare).

Întotdeauna opriţi motorul înainte de întreţinerea echipamentului.

MOTORUL

Echipamentul este livrat fără ulei şi combustibil. Nu uitaţi să alimentaţi cu ulei şi combustibil înainte de utilizarea maşinii.

Combustibilul este o substanţă foarte inflamabilă.

Înlocuiţi tobele de eşapament uzate sau avariate, dacă este necesar.

Nu înlocuiţi sau reglaţi setările motorului.

Pentru o utilizare şi întreţinere corectă a motorului, consultaţi manualul motorului.

DEPOZITARE

Urmaţi procedura de mai jos atunci când echipamentul urmează a nu mai fi utilizat pentru o perioadă mai lungă timp. Astfel se va asigura o durată mai lungă de viaţă a maşinii.

Drenaţi combustibilul din rezervor, respectaţi instrucţiunile de utilizare şi cele de depozitare.

După răcirea motorului, folosiţi un furtun de grădină pentru a spăla motocultorul de pământ şi murdărie. Curăţaţi axul rotorului de orice urmă de iarbă, etc. Numărul saşiului trebuie curăţat doar cu o lavetă moale, altfel se poate şterge. Evitaţi utilizarea unei maşini de curăţat de înaltă presiune. Curăţaţi corpul echipamentului cu o lavetă pentru ca toate suprafeţele să fie curate. Suprafaţa trebuie ştearsă cu o pânză îmbibată în puţin ulei pentru a preveni ruginirea.

Păstraţi motocultorul într-o încăpere curată şi uscată, departe de obiecte inflamabile.

Realizaţi întreţinerea motocultorului în mod periodic:

Înlocuiţi piesele deteriorate înainte de depozitarea maşinii.

Este o idee bună să lăsaţi service-ul local autorizat să verifice maşina când este necesar.

ACCESORII

Apărători laterale: folosite pentru ararea între culturi, cum ar fi morcovi / cartofi, pentru a evita acoperirea culturilor agricole în sol. Apărătorile pot fi folosite la ararea pe lângă un perete sau cărare de pietre, sau în solul moale.

Figura 25

Scarificator: folosit la aerisirea gazonului şi îndepărtarea ierbii uscate de pe teren. Iarba creşte mai verde şi mai puternică, împiedicând creşterea muşchilor. Este nevoie de racordul spate pentru cuplare.

Figura 18 / 30

Prăşitoare: utilizată la afânarea pământului şi îndepărtarea buruienilor. Pentru montare este folosit racordul din spate pentru cuplare.

Figura 17 / 30

Grapă: utilizată la afânarea pământului dintre culturi şi, astfel, îndepărtarea buruienilor. Pentru montare este folosit racordul din spate pentru cuplare.

Figura 16 / 30

Greblă: utilizată la greblarea cărărilor şi a intrărilor cu pietre, de exemplu pietricele. Pentru Figura 15 / 30

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 14: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

14

montare este folosit racordul din spate pentru cuplare.

Plug-rariţă: utilizat la muşuroirea pământului pentru cartofi, morcovi şi alte culturi rădăcinoase.Pentru montare este folosit racordul din spate pentru cuplare.

Figura 20 / 30

Freze: utilizată dacă solul este afânat, iar echipamentul urmează a fi utilizat cu un plug-rariţă sau grapă în loc de roţi.

Figura 21

Răzuitoare pentru zăpadă: folosită pentru îndepărta zăpada de pe o suprafaţă solidă, cum ar fi dale de pavaj. Poate fi înclinată spre stânga/dreapta. Pentru montare aveţi nevoie de placa ansamblului.

Figura 24 / 23

Lanţuri de zăpadă: sunt folosite atunci când drumul este foarte alunecos, pentru a oferi maşinii o aderenţă mai bună.

Figura 28

Greutăţi: folosite pentru a oferi o aderenţă mai bună maşinii atunci când este echipată cu o remorcă sau răzuitoare pentru zăpadă.

Figura 26

Lame intermediare: folosite pentru a da echipamentului o lăţime de lucru mai mare. Figura 27

Remorcă: utilizată pentru a transporta ramuri, etc. Pentru montare este folosit racordul din spate pentru cuplare.

Figura 19 / 30

Roţi: utilizate împreună cu alte accesorii, de exemplu, grebla. Figura 22

Racord spate pentru cuplare: utilizat pentru montarea accesoriilor. Figura 30

PROBLEME TEHNICE

Motorul nu porneşte: 1. Verificaţi dacă butonul de pornire/oprire este setat corect.2. Verificaţi dacă bujia este defectă.3. Verificaţi dacă priza bujiei este montată corect.4. Verificaţi dacă supapa de combustibil este deschisă.5. Verificaţi dacă şocul este deschis.6. Consultaţi manualul motorului pentru mai multe informaţii privind problemele tehnice.

Motorul funcţionează cu probleme (dificultăţi):

1. Verificaţi dacă a fost eliberat şocul.2. Verificaţi ca nu cumva benzina să fie contaminată.

Dacă lamele nu se rotesc: 1. Verificaţi dacă sunt pietre prinse în lame. Scoateţi pietrele demontând lamele.2. Verificaţi dacă s-a desprins cablul supapei de reglare a debitului .3. Asiguraţi-vă că motorul este acţionat de cablul supapei de reglare a debitului, atunci când aceasta este complet deschis.4. Verificaţi dacă cureaua trapezoidală este defectă.5. Asiguraţi-vă că ambreiajul cu benzi este reglat corect.

Lamele continuă să se rotească după ce au fost scoase din pământ:

1. Opriţi motorul şi contactaţi dealer-ul autorizat.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 15: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

15

SPECIFICAŢII TEHNICE

Model TX 601 TX 602TG

Lungime (mm) 1350 1250

Lăţime (mm) 550 550

Înălţime (mm) 945 930

Masă (kg) 56 58

Turaţie rotor, lame (rpm) 95 95

Lăţime de lucru (mm) 300-550 300-550

Sistem de ghidare Fix Reglabil

Trepte de viteză mers înainte 1 1

Trepte de viteză mers înapoi 1 1

Adâncime de lucru (mm) 330 330

Datorită activităţii de dezvoltare continuă a produsului, Texas Andreas Petersen A/S îşi rezervă dreptul de a îmbunătăţi produsul fără a fi obligaţi să îmbunătăţească modelele deja vândute.

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 16: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

16

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 17: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

17

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 18: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

18

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]

Page 19: TX 601 TX 602TGRO – MANUAL DE UTILIZARE TX 601 TX 602TG MOTOCULTOR Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011 ... aceasta va uşura service-ul

19

Texas A/S – Knullen 22 – DK-5260 Odense S – Denmark Versiunea 11.1 / 21.03.2011Tel. +45 6395 5555 – www.texas.dk – [email protected]