Proiect Saiba

download Proiect Saiba

of 72

Embed Size (px)

description

prelucrari prin deformare la rece

Transcript of Proiect Saiba

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  1/72

  Consideraii generale

  Proiectarea procesului tehnologic constituie baza pregtirii de fabricaie a piesei ce

  urmeaz a fi prelucrat prin presare la rece.Elaborarea procesului tehnologic trebuie fcut cu minuiozitate din cauza costului ridicat al

  dispozitivelor de presare la rece i a duratei relativ lungi de pregtire a fabricaiei astfel nct

  varianta adoptat s satisfac din punct de vedere tehnic si economic. La proiectarea

  procesului tehnologic, scopul final principal este acela de a proiecta dispozitivele tanele i

  matriele! necesare pentru fabricarea piesei prin presare la rece. Proiectarea tanelor i

  matrielor necesit parcurgerea anumitor etape, pe care le vom analiza n continuare.

  Analiza piesei

  Piesa trebuie s se e"ecute la forma, dimensiunile i calitatea prescrise n desenul de

  e"ecuie. Este necesar s se asigure o tehnologitate corespunztoare raze, dimensiuni orificii,

  distane ntre orificii!, astfel nct piesa s se e"ecute n condiii economice.

  Stabilirea formei i dimensiunilor semifabricatului

  #e aplic tuturor pieselor care se realizeaz prin operaii de deformare ndoire,

  ambutisare, fasonare, presare volumetric!.

  Pentru operaiile de ndoire, ambutisare, fasonare se determin forma i dimensiunile

  semifabricatului plan piesa desfurat! astfel lungimea de ndoire se calculeaz dup fibra

  neutr, iar dimensiunile semifabricatului la ambutisare se calculeaz din egalarea ariei piesei

  cu a semifabricatului plan.

  La operaiile de presare volumetric dimensiunile semifabricatului se calculeaz

  inndu$se cont de legea volumului constant prin egalarea volumului semifabricatului cu cel al

  piesei.

  %oleranele dimensiunilor semifabricatelor se vor corela cu precizia de obinere a

  piesei presate la rece.

  &

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  2/72

  #a se proiecteze tehnologia de e"ecutie si echipamentul tehnologic necesar pentru

  realizarea reperului '#()*( +%-/(0.

  Conditii tehnice1

  $ (bateri limita clasa 2 #%(# 333334

  $ 5aterialul1 tabla de otel #%(# 67284

  (cest capitol va cuprinde urmatoarele parti1

  $ un memoriu de calcul

  $ o parte grafica

  $ desene de e"ecutie

  3

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  3/72

  2.1. Analiza tehnologitatii reperului

  %ehnologicitatea piesei influenteaza in mare masura costul acesteia si este necesar sa se

  verifice1

  /aca elementele formei constructive ale piesei permit obtinerea ei in conditii normale

  de lucru si daca asigura o buna utilizare a materialului4

  /aca dimensiunile piesei dimensiunile conturului, ale pozitiei relative, ale orificiilor,

  fantelor, de racordare etc.!, in raport cu grosimea materialului, permit realizarea ei in

  conditii normale4

  5asura in care calitatea suprafetelor piesei si in special a celor rezultate din taiere

  poate fi obtinuta in conditii normale4

  Pentru reperul de analizat se face urmatorul tabel1

  + .9+%.

  #-P+(:.;/)5E#.

  P./EP+EL-9+(+E

  P+E9)&.&@ #e poate

  2. =28 /ecupare >&.? >&.2 #e poate

  2.2. Stabilirea itinerariului tehnologic

  Pentru realizarea reperului 'saiba rotunda0 vom parcurge urmatoarele etape1

  Perforarea orificiului =33

  /ecuparea =28.

  2.3. Alegerea semifabricatului

  )n functie de grosimea materialului, aleg benzi inguste din otel carbon, laminate la

  rece #%(# 6728.

  9a material vom folosi L @2$#%(# ?&&;2.

  5aterialul se livreaza in 7 clase, dupa starea de ecruisare.

  2

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  4/72

  (ceste stari pot fi1

  :oarte moale

  5oale

  A tare B tare

  C tare

  tare

  2.4. Analiza croirii semifabricatului

  Pentru croire se tine seama de forma si dimensiunile de livrare a materialului, uneori de

  directia de laminare si de numarul de piese ce trebuie obtinut.

  9oeficientul de croire se calculeaza cu relatia1

  & 3&&cA r

  KB p

  =

  DF

  unde1

  (&G suprafata piesei si orificiile, in mm24 (&H8?2 mm24

  r $ numarul randurilor de croire4 r H3

  * G latimea benzii, in mm4p G pasul de avans, in mm

  Cazul 1

  /in tabelul 7.@ pag.II, D3F vom alege valorile puntitelor 1

  aH3.6mm4

  bH3.?mm4

  unde1 a3$puntita laterala, in mm4

  @

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  5/72

  b3$puntita intermediara, in mm4

  /H28 mm4

  * H27.J8 mm4

  a3HK3"K2"K@"aH&.6"3"&.I"3.6H3.@7I mm

  b3HK3"K2"K@"bH&.6"3"&.I"3.?H3.&I mm

  alorile coeficientilor sunt1

  K3H&.64 K2H34 K@H&.I4

  Latimea benzii *, se calculeaza cu urmatoarea relatie1

  32B D a= +

  )nlocuind, vom avea1

  *H28M2"[email protected] mm

  /in #%(#, adopt *H2I>2.?mm

  9oeficientul de croire, in acest caz, va fi1

  @6.7J3&&&I.2?J8.27

  38?2 ==CK

  Cazul 2

  /in tabelul 7.@ pag.II, D3F vom alege valorile puntitelor 1

  aH2.@mm4

  bH3.Imm4

  5. !SA "#$%&'&(!CA

  unde1

  a3$puntita laterala, in mm4

  b3$puntita intermediara, in mm4

  8

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  6/72

  /H28 mm4

  * H2J.@2 mm4

  a3HK3"K2"K@"aH&.6"3"&.I"[email protected] mm

  b3HK3"K2"K@"bH&.6"3"&.I"3.IH3.@& mm

  alorile coeficientilor sunt1

  K3H&.64 K2H34 K@H&.I4

  Latimea benzii *, se calculeaza cu urmatoarea relatie1

  32B D a= +

  )nlocuind, vom avea1

  *H8&M2"3.77H2J.@2 mm

  /in #%(#, adopt *H2I>2.?mm

  9oeficientul de croire, in acest caz, va fi1

  @7.783&&&I.2?2I

  38?2=

  =CK

  /in ce a rezultat se observa ca se poate alege oricare din cele doua cazuri .

  2.5. isa tehnologica

  /enumireapiesei

  #()*( +%-/( /esenul piesei

  /enumire*anda ingusta din otel carbon laminata larece #%(# 6728L @2 G #%(# ?&&;2

  Nrosime

  3.? mm

  9aract.mecanice

  F;D83&...2J& 2mmNr=

  E27=

  ?

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  7/72

  r.op

  /enumirea operatiei

  #chita operatiei #./..

  3. PE+:+(+E#) /E9-P(+E

  #%(%( PE%+-PE+:+(%#) /E9-P(%

  2. 9%+L 9:+5 #9O)%E)

  $#-*LE+$95P(+(%. E%9.

  2.). *ozitionarea semifabricatului in +ederea prelucrarii

  Precizia si calitatea pieselor obtinute la o anumita operatie sunt conditionate si de modul

  in care se realizeaza orientarea si fi"area semifabricatului in raport cu traiectoria poansoanelor.

  rice corp solid are in spatiu sase grade de libertate si anume1 trei de translatie si trei de

  rotatie, in lungul si respectiv in urul a trei a"e de coordonate, alese arbitrar, perpendiculare intre

  ele.

  La operatiile de stantare$matritare, pentru a se realiza prelucrarea, semifabricatul estepozitionat si fi"at, pozitionarea sa necesitand preluarea tuturor gradelor de libertate4 sunt necesare

  si suficiente sase puncte de spriin, dispuse in trei plane perpendiculare intre ele.

  Pentru reperul nostru vom face urmatorul tabel, in care se ilustreaza felul in care sunt

  dispuse cele sase grade de libertate 1

  r.crt.

  Echipam. %ehn. #chema de prelucrarea gradelor de libertate

  5aterializarea schemei

  9onservarea

  #chemei

  bservatii/enumire

  3.#%(%( P%+.PE+:+(+E #)/E9-P(+E

  $Placa activade decupare!

  $Placa dedesprinderemobila

  $#tifturi depozitionare$+igla de

  ghidare

  $)mpingatoarelaterale

  $pritori depas

  $9autator

  7

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  8/72

  2.,. ortele de taiere la perforare si decupare

  Pentru fiecare prelucrare operatie! de stantare si decupare necesare obtinerii piesei date, se

  vor calcula fortele de lucru necesare, cu relatiile1

  Pentru perforarea conturului cilindric1 unde1 L$lungimea conturului taiat DmmF4

  g$grosimea materialului DmmF4

  $rezistenta la forfecare D;mm2F4

  LH@8.? mm4

  gH3.? mm4

  2J&= D;mm2F

  :H@8.?"3.?"2J&H3@6J2.?

  Pentru decupare1

  F L g = DF

  unde1 L$lungimea conturului taiat DmmF4

  g$grosimea materialului DmmF4

  $rezistenta la forfecare D;mm2F4

  LHJ?.@ mm

  g H3.? mm4

  2J&= D;mm2F

  :HJ?.@"3.?"2J&H@&@J?

  2.-. Calculul centrului de presiune

  9entrul de presiune reprezinta punctul de aplicatie al rezultantei fortelor ce apar in procesul de

  matritare sau stantare si se determina in scopul asezarii lui pe a"a cepului stantei sau matritei, deci pe

  a"a culisoului. )n felul acesta, stanta va lucra paralel si echilibrat, evitandu$se deza"area partilor

  active si nesimetria ocului, uzarea ghidaelor si uzarea rapida a muchiilor partilor active.

  La stantele cu doua coloane in diagonala cum avem si in cazul de fata! sau a"iale se

  recomanda ca centrul de presiune sa fie asezat pe linia diagonalei sau a"ei.

  9alculul centrului de presiune se poate face prin1

  $metoda analitica

  $metoda grafica

  J

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  9/72

  #e prefera metoda analitica, deoarece asigura o determinare mai precisa.

  /in calculele anterioare au rezultat urmatoarele valori ale fortelor1

  :3H3@6J2.? 4 :2H@&@J? 4

  9onsideram ca fortele au coordonata Q egala cu zero, si vom calcula doar pentru a"a ".

  mmFi

  xiF

  X

  i

  C I.@8@&@J??.3@6J2

  8@@&@J?3J?.3@6J2

  =+

  +

  =

  =

  /eci, centrul de presiune va avea urmatoarele coordonate1

  !&4I.@8 == CC YXC

  2.. Alegerea presei

  La alegerea presei trebuie sa se tina seama de volumul de fabricatie. )n cazul folosirii

  unor prese e"istente, se aleg tipurile cele mai corespunzatoare, care nu sunt complet incarcate si in

  I

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  10/72

  acest caz nu intotdeauna vor fi satisfacute cerintele impuse de tehnologie. 9and se foloseste o presa

  noua, aceasta trebuie sa aiba caracteristici cat mai corespunzatoare.

  (legerea presei se face tinand seama de urmatoarele caracteristici1

  o /estinatia tehnologica

  o :orta de lucru

  o 5arimea cursei

  o Nabaritul si forma mesei si culisoului

  o )naltimea utila ma"ima si minima

  o /imensiunile orificiului de evacuare

  o umarul de curse duble

  o E"istenta sistemului de alimentareo E"istenta traversei din culisou si a tamponului

  o #iguranta in e"ploatare si mai ales rigiditatea batiului in directia culioului

  o 9ostul

  %inand seama de aceste caracteristici vom alege 'Presa mecanica cu e"centric, cu

  simplu efect, de fabricatie romaneasca0 P() 7! cu urmatoarele caracteristici tehnice1

  :orta ma"ima de presare 837 3&F= umarul de curse duble a culisoului nH38& min$3

  /omeniul de reglare a cursei culisoului cHIRJ7 mm

  /istanta dintre a"a culisoului si batiu +H37? mm

  /imensiunile mesei (3"*3sunt1 8?&"@3& mm

  Locasul pentru cep d"l!1 8&"7?

  +eglarea lungimii bielei 5H7& mm

  +eglarea placii de inaltare 1 ?& mm Puterea motorului 3.?KS

  )nclinarea ma"ima a presei 1 @&T

  Lungimea 1 3&&& mm

  )naltimea 1 368& mm

  /iametrul gaurii de trecere prin placa de inaltare 1 33& mm

  /imensiunea orificiului din masa 1 =3?& mm

  /eschiderea de trecere prin batiu spre spate 1 2?& mm

  6

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  11/72

  2.1/. Schita stantei pentru decupare si perforare

  3&

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  12/72

  2.11. Alegerea si calculul dimensiunilor nominale ale partilor acti+e ale poansoanelor0 aplacilor si a altor elemente auiliare

  2.11.1. *oansonul de decupare

  (leg poansonul de decupare 1 * 8&"7& cod 338@$&@&2, cu urmatoarea forma1

  Nota:

  $5aterial #9 3& #%(# 3J&&$J34 se poate e"ecuta si din #9 I, #9 32 #%(#

  3J&&$J34

  $%ratament termic1 calit, revenit la ?8R?I O+94

  $Naurile de centrare de tip ( dupa #%(# 3@73$J@ se vor e"ecuta in cap si in partea

  activa4

  $5arcare1 cod 338@$&@&24

  33

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  13/72

  2.11.2. *oansonul de perforare orificiu cilindric

  (leg codul 338@$&2I7, forma 9, cu urmatoarele dimensiuni1

  Nota:

  $5aterial #9 3& #%(# 3J&&$J34 se poate e"ecuta si din #9 I, #9 32 #%(#

  3J&&$J34

  $%ratament termic1 calit, revenit la ?8R?I O+94

  $Naurile de centrare de tip ( dupa #%(# 3@73$J@ se vor e"ecuta in cap si in partea

  activa4

  $5arcare1 cod 338@$&2I74

  32

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  14/72

  2.11.3. &pritor fi

  (leg codul 3&?&$&3&?, tip ), cu urmatoarele dimensiuni1

  Nota:

  5aterial1 L9 8? #%(# II&$774

  $%ratament termic1 calit, revenit la 8&R8? O+94

  $5uchiile ascutite se vor rotuni cu +H&.? mm4

  $#e va marca1 cod 3&?&$&3&?, tip )4

  3@

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  15/72

  2.11.4. ucsa de ghidare

  (leg bucsa de ghidare =3I"J2 cu codul 3&@2$&&@?, care are urmatoarele dimensiuni1

  dH3Imm4 /H2Imm4 d3H@3mm4 d2H36mm4 lHJ2mm4 l3H3?mm4 l2H72mm4

  Nota:

  $5aterial1 L9 3? #%(# II&$774

  $%ratamnt termic 1 9ementat pe adancimea de &.7R3 mm, calit, revenit la

  ?&R?? O+94

  $5arcarea1 cod 3&@2$&&@?4

  2.11.5. *laca de baza -/1//5)

  (leg codul 3&22$&832, cu coloane in diagonala, cu urmatoarele dimensiuni1aHI&mm4 bH3&&mm4 hH?7mm4 a3H3@&mm4 b3H3?&mm4 d3H3Imm4 d2H36mm4 e3H3&&mm4e2H3@@mm4 +H2?mm4

  38

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  16/72

  3?

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  17/72

  2.11.). Coloana de ghidare

  (leg coloana de ghidare =3I"3I& 4 codul 3&@&$&337, avand urmatoarele dimensiuni1

  dH3I$&.&33mm4 LH3I&mm4 d3H3IM&.&2@mm4 d2H3?mm4 d@H38mm4 d8H7mm4 lH8Imm4 l3H3Imm4

  l2H37mm4

  Nota:

  $5aterial 1 Poz.3 $ L9 3? #%(# II&$774

  Poz.2 G Pasla4

  $9ementat pe adancimea de &.IR3 mm, calit, revenit la ??R7& O+94

  $Naurile de centrare de tip (, dupa #%(# 3@73$J@4

  5arcare1 cod 3&@&$&337

  2.11.,. Cep cu flansa

  (leg cepul cu urmatoarele dimensiuni1d3H2?mm4 d8H7@mm4 d?H8?mm4 d7HI.8mm4 dJH33@mm4 l8H7&mm4 l?H3?mm4 l7H6mm4

  37

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  18/72

  Nota:

  $5aterial1 L 82, L ?& #%(# ?&&$7I,4

  $(bateri limita la dimensiunile libere, conform #%(# 2@&&$77, e"ecutie medie4

  $(baterea de la perpendicularitatea a"ei cepului fata de suprafata sa de asezare1 ma". &.&?;3&&

  mm4

  2.12. Calculul dimensiunilor partii de lucru a elementelor acti+e la taiere

  La operatiile de taiere se considera ca dimensiunile pieselor decupate sunt asigurate de

  placa de taiere, iar ale celor perforate, de poanson.

  La calculul dimensiunilor elementelor active trebuie tinut seama de modul in care

  acestea se prelucreaza pentru a asigura ocul functional necesar. /in acest punct de vedere,

  prelucrarea poate fi facuta individual pentru poanson si placa activa, sau se prelucreaza unul

  din elementele active si se austeaza cel de$al doilea dupa el, cu pastrarea ocului uniform pe

  3J

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  19/72

  contur. Prima metoda se aplica in general la contururi simple si la o productie mai mare de

  stante, iar cea de a doua la contururi comple"e si la stante de dimensiuni mari.

  La perforare, considerand dimensiunea alezaului d, cu abaterile superioara (s si

  respectiv inferioara (i, se vor folosi relatiile1

  $pentru piese cu %U&.3, dimensiunile poansonului vor fi1

  ( ) ( )ma"p p

  p !" "d d d A

  = = +

  si cele ale placii active1

  ( ) ( )min minpl pl

  " "

  pl p !d d # d A #+ += + = + +

  )n cele ce urmeaza vom calcula dimensiunile partilor de lucru pentru fiecare perforare

  in parte1

  o *#%"6 *#&A#A &!!C!6'6! 713 8

  Poansonul are urmatoarele dimensiuni1

  dH=33mm4 LH7&mm4 lH3&mm4 /H=3@mm4 /3H37mm4 %H&.I4 (sH&.84

  %U&.3

  dpHdma"$&.2V%!$%pHdM(s$&.2V%!$%pH33M&.8$&.2V&.I! $&.&2H33.28$&.&2mm

  dplHdpMmin!M%plHdM(s$&.2V%Mmin!M%plH33M&.8$&.2V&.IM&.&6!M&.&8H33.@@M&.&8mm

  La decupare, considerand dimensiunea /, avand abaterea superioara (ssi inferioara (i,

  relatiile pentru calculul zonei de lucru a elementelor active vor fi diferite in functie de toleranta

  piesei.

  (stfel, pentru piese avand %U&.3, dimensiunile placii active vor fi1

  ( ) ( )min &&.2 &.2pl pl" "

  pl iD D " D A "+ += + = + +

  iar ale poansonului1

  ( ) ( )min min&.2pp

  p pl i ""D D # D A " #

  = = + +

  )n cele ce urmeaza vom calcula dimensiunile partilor de lucru pentru decupare 1

  o *#%"6 9#C6*A# 8

  %U&.3

  /plH/minM&.2V%!M%plH/M(iM&.2V%!M%plH28$&.IM&.2V3.7!M&.&8H2@.?2M&.&8mm

  /pH/pl$min!$%pH/M(iM&.2V%$min!$%pH28$&.IM&.2V3.7$&.&6!$&.&[email protected]@$&.&2mm

  3I

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  20/72

  2.13. :asuri de protectia muncii

  Pentru a se elimina posibilitatile de producere a accidentelor la presarea la rece este

  necesar ca inca de la proiectare sa se respecte o serie de norme de protectie a muncii1

  #e vor aviza numai acele tehnologii care nu prezinta pericol de accidente prin

  aplicarea lor4

  #tantele si matritele deschise vor fi proiectate cu sisteme de protectie care sa

  impiedice posibilitatea accidentarii lucratorilor4

  #e vor prefera stantele si matritele inchise, fara posibilitatea introducerii mainii in

  zona de actiune a elementelor mobile4

  #tantele si matritele trebuie sa fie prevazute cu diferite sisteme de siguranta, in

  functie de felul lucrarilor4

  #tantele si matritele vor trebui astfel proiectate, incat la pozitia cea mai de os a

  poansonului, intre placa port$poanson si placa de ghidare sa ramana o distanta mai

  mare de 22 mm4

  Poansoanele nu vor trebui sa iasa, la punctul mort superior, din placa de

  desprindere sau de ghidare4

  #e vor prevedea orificii pentru iesirea aerului la placile superioare,4

  %oate opritoarele mobile, ce trebuie actionate manual la inceputul sau in timpul

  lucrului, vor fi astfel amplasate incat sa nu necesite introducerea mainii in zona

  elementelor mobile, sau o pozitie incomoda de actionare4

  #e vor prefera elementele de desprindere fi"e in locul celor mobile4

  %oate muchiile elementelor componente se vor rotuni sau tesi, daca aceasta este

  posibila si din punct de vedere tehnologic4

  #e va e"tinde mecanizarea si automatizarea introducerii semifabricatelor in stanta

  sau matrita, precum si evacuarea mecanizata sau automatizata a pieselor si

  deseurilor4

  La intretinerea si e"ploatarea stantelor si matritelor se vor respecta o serie de reguli ca1

  )ncaperea in care se pastreaza stantele si matritele va fi prevazuta cu o instalatie

  corespunzatoare de ridicare si o scara ce se manipuleaza usor, care va fi asigurata

  rasturnarii4

  36

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  21/72

  #tantele si matritele se vor depozita in rafturi care vor avea rezistenta

  corespunzatoare4 stantele si matritele vor fi asezate in ordine descrescatoare a

  masei lor4

  +afturile vor fi acoperite cu tabla si vor avea o usoara inclinare spre interior4 )n acelasi loc cu stantele si matritele vor fi pastrate si dispozitivele si elementele de

  protectie si siguranta4

  #tantele si matritele ce se gasesc in e"ploatare vor fi controlate periodic, conform

  unor grafice care vor fi intocmite de conducerea sectiei sau atelierului4

  )nainte de a se monta pe presa, stantele si matritele vor fi controlate de catre

  maistrul din atelier sau sectie, care va verifica starea lor si e"istenta tuturor

  dispozitivelor de siguranta4 (limentarea manuala cu semifabricate mici se va e"ecuta numai cu autorul

  pensetelor, fara a se introduce mana in zona elementelor active4

  2&

 • 5/19/2018 Proiect Saiba

  22/72

  CA*!"&'6' 3

  *roiectarea tehnologiei de fabricaie a reperului;uca de ghidare