Apresenta§£o Pay Diamond PT

download Apresenta§£o Pay Diamond PT

of 28

 • date post

  04-Aug-2015
 • Category

  Marketing

 • view

  107
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Apresenta§£o Pay Diamond PT

1. ..w. ..,e . . mesmom A . tmrstntuewuuuunsus..smrwantoouw.$as+ofee. vn+w#+m+e+wowyrmftWmir. _a .f o , w.+. +.. +.+. +a++. +.+a+. +.+.4o+g#+. . lf$++ +++++# *+$v. ,u# f. ? _+++++++##++++ + &Lv;s4c+oe+o+c+e+a+a+n+o+o+o+s+m ,.TCAYOWV ,r#e#. s+o+o+o+o+e o+o+c+o#o+o+o+.7s+e.GCOQQ I 4K#QQOQQ#C9Q$. . ++++##+*+t++kunf+4++++4#*+$*.oooooeeooooooeosnboo wooooooooooooeoeaoeo +++++++++++I++r , r++++++++++++++++++.n*e4.o+o. foo+o+e+o. foe+o+otfo+fmkwoopaWLvcfocfoo+oc+c+oo+ooo. feoocfo*oa wx, mamwwwxwwwvn. n.n m? umm, mmAmam+u+n+u+n+u+u+u+u+u.o#o+o+o+o. foeo+o+o+o+o+o#o+o+o+o+o+eo*o+o+4+5+04o+o+o+ofo+a+o+c+o+o+o+o+e+c+h . +3.#+3.+. +.+. +.3+. +3.A.3+. .+. +93+. +.+. +.+. +.+. +c+. +.+. +.+a+. +.+. +.+. . @#*C+. .+**+O+0* Q*** E*Q+*+5+O*O+**O*+***QO****#Q+*Q*Q+A o+o+o+eeaieooO+oeo+ae$f+oa+c*O*o*O; Yooooooooc+c+aooofeo+e+eA . ?+f+. f; f. f+++*f*++# saoce*o+c+ao+o+so*oa+o*GAYOAYOOO+cOAYUQe+UO+O. ft4iob+cec*no Oooooooooooooocoococeeoooooeoooooooooooe #+++#++#+#+++##4+++++++#+++f+#++++++#A t+eo+o4vo4voo+ao+ovc+oco+o. fso*n+mc? O40TJ+OOOOOOOUOOO+c*oo4c+eo.ummm&wwwwvutwwwwnwvwwu vH+H+M+H+H+H+H+M+H+M+H+Hmmmm.++ ++++# 4x*OI+AJ/ ++Ava ceoocooeaeooaonaoooaooooeOAoeQeOOoOacoo A .,+++*A 04%WM%o%o%o%n%o%o%o%otwnc+c%o%o%o%o. %o%n .o%a%o%o%o%o4+vaWo+u .cfo+o+o+o+o+o+o#o+o.d. , tl 4 a t wwwwwvvwn . .. . ,._rwwwwvx&tww, vvww_++wvvmtwwwwwx.o+. +.+o+. .+ s t_. _. +. +.+. +.+. +, . va+. .+. +.+. .v. +_. +. +.+. +.+. +.Jr. +.+. +.+n O++K.x _ _ . , .. +oo+o+e o+o+a+otw+oifo+o+o+o+o+o+a+o+o#o#e# o.t.. .. .. ! +3 m w. +.+. +.+. +., +333.. ..+a+. +.+a+. +.+mn . V404 mu,aumtwotvo+o+coco+c#o#n+coo+e+c+o+a#e#h*+O++O*+. *O**++++ +1A xWYixro+e. fafocfootfo oo+oa+s+ooa#t+au t. .. o+o+o+c+e#oe+o+o+o+o+efhvoetvo+o+ah e +. +.+. +.. +++++. ++++++++ . +. +.+. +.+ +. .+. +.. +a+. +.+. +s+ . . Y 4 + mmmmm+um+w+u+u+_tJ00+ 2. CONHEA A PAY DIAMONDA soma da viso empreendedora com aexperincia em Marketing Multinvel dos scios Adriano Azevedo e Carlos Luiz 3 deu Origem a Pay Diamond.EPay Diamondwwwpaydiamondcom 3. w vw. ., _ HQPWUWDWQQ www. ? i..t .. . n. v** . ..site . .few # . . _,. . 3+. . .u. +.+a+s+. +.+. +. I _. , 43.. ..;..com?wo$+aMw+v+o+o+n+ , ,. T l+nvn+o+va DC, ,KAH, .., QUG. UGU . . . .a _. .., . ... : J++4++ ++++i+n. , E. : +++ + .+. . ..+R. _m+. w ... .as .Ntrot 4.a.u. ..wzuasv. we%e . +.+. +.+. .. _+Y. Tn. . . V4 4+ , ... .... _"? w[. $. coco t... +.. +1.Am+14s+. $.&+. +..1l . ti.@faqimot . .v + . + . .H++++. owsoo..ilos. ..ocncoo. .looaloom1 oluwxoooo + nf:. .. ;,T +1 . ..If +4 r++++. OrAoorqcIohunocoPo OIOJOCM @omW-loooon +fo+o+maa$ . mefvcaes.o#onwovmo+9orrot? h.uo+o. v 4tuccAN+c#o+o+o+o..+. ..ov++. .t+4+ s. .t++. .uy+wttvl+. v+u+i I.T+Kcn+++AI . +., cw. .+. +c. rr. it. .+ . ok..p . t vota. . ta a ensftttt..+Mv. +.+. wo.B. . ..Amtt..+. .v.5o+mmfm. =+@um+w. ntwmm+.4.+u+n+u+u.w.u oww. Hateueoummovmnsta. .sm. .muu. t.s+. . . . a4?,&hvmvemfamyfvhwrm N amva+mvlnr+mvvH1+Whm+AP+WoW+ . ..n +ooo o..R$13, a 9+.mw mv+. ..+a, +.. tu- nr. ..+. .i. h. +a4n. a+.+. +.+. +..+: .., ..+. o.3.. _.u+w&+. mzn+s . vtsiatua u . c u+u+++forA. ,:. vo. MOrqc. ,o-1Jo,'_. =. - 3.o. " o .oqgoooo 04040 Yosxootwo# cfc# o%$o(o#o< ono4oo4o+o4vo OO*Q .0+ *Q ++ _ 2+ 43+ + + + info* 4'A . e. . .n+t+nc. unnnnnnntttr+tta r .r . _. . .OTQO+O oWQ*C*O+OO*O+O+O+O*QVO+O*O. TO*O+M ,l . Ox0 I 43+ t#GQMWQQQCCOQOOGOUOQCO +sA++++++++++++++++ . nummmmmmmmmmmmmmmmmm t#W++++++++++++++++++.. i. nnnnunnee: cvrr2v: rs . L . rwwwwwwwwwwwwwwwwm. ts _XJJJtJl$#A3w++. &&&tttt#tmm&Kf o 5. .wow.. 1.12,. A z . Maeda Br. , pe + + o a . temp o o : :L4 . +44. + + t. ? .+. .+s: .o o ta) _ . +.+. l.#+415 . A,Ae t_ +r+ + .e . %+MLe+ee. +ee+wW_. t A. ._ ,, , .i3+pwfzwafu+e+oxmowT 3+0.. outue+uos_, mas. twa+e+we+kcisma, _a+. wt+&s+a+s+%. +.+. . *040405f+oooe+oo+e+wm+ewooeov+eawow+of. ;TmW6+o?6.? oo*oo+o+oo. foA *OC O. **O++0*0*@+O*O**w*&*O**@*. OV+G? #+0*@+*mw*%+: +.7*Q*. w.79$+O*OO*OA *o*oooooeo+o*oeooife4s+x. YeVewwWee? l+o4oa*wifesoo+ooeovo+ooA *O+O*OC*O*O O+0**0*$*0*| +**%9$ Watv+s+eao. felfo+oeo+o, foo. fo. ?o*ooo. fooa . .+e*+'+. +0oc*e+. a*mx*%fy*k*@p he+, +a+a+s+s+oef+e+. +.+o+. +.+o+o+o+u +++++++++ _. .+. ++++, .,+++i.+. ,+++++++, ++++++++++.OOOOOOOOQ . OGCOOAZ . OOGOOOOIOOOO.ooo+o+o+oon . r ... .o+oio+oor+o+. %o. fooo+oo+ooo+ofoo1+o#eo+e+o, fo.+++++s : ;_. +++++t . v+++++++++++++z++++. . COCO!!COCO OOOOOCOOOOGOOQCOOC . .+. ,+. + t I .._.+ + +. + + .., .+3.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.oc++. .x1:. :_. o.. rm+o ~+++++. ++++. ++++++JL.._... ata swim . +.+. +.+. + +. +.+. + +. +.+. +.+. +.+. +.+. t, o_@as. Mt. nrwwn. w_. wwn+u. wu_ .a ..., x oihfmwofo#v4.0.3o+ooo+o+o#eo+oh . .V+#+++#+#+*+.S. .w#o+o+o#o. foc+o#o#o+o+ofo+o4o+o+o#o. fo.y.eoooooooooooooooo 1 ... rao#o#oo+o+o. fo+a+o+ #oiwtftfoefos, ,+4.+. +.+. +.+. +.m+. +.+. +.+. +.. e. . t . f 6. JIAS DE LuxoConsumo mundial de diamantes crescer mais de 60/ o at o fim da dcada. China e ndia sero responsveis pela gerao de 36/ o do montante de _ US$ 26,1 bilhes de dlares,Pay Diamond ultrapassando os EUA. wwwpaydiamondcom 7. 9 er .. . ar,. , _. m. . e o..M_we m&f mw to. ..,aos Ooo. : kd.A33 A33?,fk f$+ we uf + 333#++4 +++ . . .Fans #o ea- .?VMA . .. at. ..?, . ... ..+mm_. ... ,. .E++ 4+i4rr4.+r++A%P ++%+++++++ ++&? W++++ $$P4J&%%M$MVUt. .tthttttttttvsttk 0+9? P..L @+10 OAWWO 3oo4HVoal nrod +415 +0 #o *o *o #o #o +0 #o +0 #e *o 4 +0 #o #o #O +0. cpagmmawgewanrxunzaancrrrrrrrrrrcrrruru caiuequwmrarncr. .sixemwrrrcrrccccrrerrup tTc#&$W1.ttJkttktttttttnttnttnnh cmmrcvamnanmnsnsunna. mccrrcurrrrrrrrrrru o 0*. QWLO*. ,I~0. O WOS*AIK*C*Q 6 ? matam +1 #o *o #o #o #o +0 +0 *o #o +0 #o #o +0 *o #o . fo #OA Aunvrmavrrmnmarmaaru. mnrrrrrrurrrrrrrrrp ai o o ocooiooo+ooio+oo+ofo. so%o%o*w ofo#o+o+oo+ooooo+oo+o+o+o OO*Q*O+00QOOOQG0OO*OODO+QJ. CGOOOOOOOOOO+++++++++++++++4++#++++++o+++ +++++++++.OOOOOOOOOOOQQOQIOAuOOOOOOOOOOOOOOO ufuuaq oofoo. ?oo+o+o+ooa . t. . tvooifo+oo*o*o+qn .oo*oooooo. fw4ofaoifoo+ooicbvih.r ... r .le#o+o+o+o+o+oia r . +oo+oicioo+n . o+oo+oo+oo#oo+o#o4oTl+Oo+O+O+OOA oo o+1+ t .. .._.+o4o+o4ro . mroo+oooooooO+OOOOU+OOOM okkt : +y#A4+. -u%&%%4.x; ;1?m+% ~++++A4++++++++++++mORWQOCOC OOOGOOOOOC+sA ++++++++++++++++++$F&f$r? ?$? ?w? ??? ??? W?m amntn++++axw+++++. . : .Km , ._. .s . . . v1. .magnumowwwuxnmmmwua .%e+oo o+o+o o 0+0 o o o o 0* of . . . +o#o#o+. o+o+o+o+e+o +os+o 04.o o. +&3&tt#m#t#3tJ 8. r,, Li.ara . ..MAE sustentava uma_ . no.a om+u+n+u+n+uua , o+u+u+m 33+. .. m.,ow+. +.+. +.+. +.# . fa.... . ..a+a+. . o+o#ofo4 O+OfoO+OO+MNn ciorfosvooo+eio+okrudo r _n. wr+o+o+o+o+oo+o+o#o.Q+++L +Q***O*. +C+QWr *. +++O+. +O#Q+*OA? O*$ 4 C . .&**+ *+O***++A Xuu 4#+4+++++++++++++++++++++++#+++++..+32.. r.t. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+a+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.. toucaeoOoooooooooooooooooooooooooaoooo ++VL+++++++++++#+++++++++++++..tam..tr. to+. +.+. +a+. +f. +.+. +.+. +.. v.+. +.+. +.+. +.+o+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +m ? voam Vummmmm+3mm+3?+uAmm+umAmA+um+u+u+u+u+u+u+u+u+u+u+u.OOUHQ ++***++++**Q+S+0****. *f. *. *. ++. *. +*. A umuq . ** * +++V**+9*o*. *Q+*. *. *+*. . ++V*+**O**. *+*A u%33?3JJ##J$JMJJJJJJJJJJJJJJJJJ O*+Q**Q*0*O***QG**C*C+**$O*O+*C+Q#'*. +C+*+*++O+*O+O**OA *O+*C**+*O++*+O++**Q**O& WO***C+OJ +O**O*Q*O++O*O+O***A uhmhuad oofoo. ?oo. ?o+o+o*oc . t. ooiooo*oo+qnofo+oooooiotfwiofnoifooiooicbvih o o+o+o+o+o+o+a . r ._. .+*O**C*O+O+P%O**+*+O*O*CC*O#OV? +O*O+Q++*OA uut . I$+uuuuu u 03W. ? x ,. . _. #o+o+o. fo# a . ,0+0#-#o+ofo+94o. ..OO#O#O+OO. +OQO++OA c . If+++ r~#+++++++++#+++.. . ..Praawc. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.+. +.no o __v. wxamoxowwwwnmmm.A. ,?, /##AW#+++#+Ju+++++$. w. .owav_ox. wwuwwxowo _ .b.5+6404o+o+o+o#. oo+o+o#. o*ooo+oo. foA 4 ... J+. +.+. +.+. +.+. ++. + +. +s+. +e+. .+. ., ,+4.+. +.+. +.+. +.m+. +.+. +.+. +.. . t . f 9. .. a ou . z. . .H_Iaka c_ . Z m m_ a .m u M WWW _hm x4 . .Way . m . .w, , m mid . ..,17_ _. _ . m _ . . .3.0, s _W . , m . . ... .lt lb_ ..,'. _amava# m eu$%&&%mW&M Raw N uw&fw. &m m, m W H&em$hhmB? nA_ J. hLm Ooboiooiui _M~g 3 +4.. . z#. #r+++, l+ . ... (... vltift .io! , comvoluno n~9.L uf_ %M%%Wwmu$W# H%W $WuY%%)3P,eW$% A3Pu3_&H%N4J+ AOW I1fx$#A5: Ii _ rancare2r. ;sn +%h. EV . . :$#HPcHa$%tWKmwra. nM. w 5; ou . w .QIJTTU +tCt$%Ef+_). #t+.. o O O40 o 04o o O o O40 0.10 040 o 04o 0x41 este e, LJAIJI o n._ . . ,.JJJ#JJJJJJJJJJ#JJaJJ$JJTa.UL1 mOM4MOM+MMmu+M+MoMmu+um4Mmrou4uoc+mMoroH+M4MowomMtmvM%UHww+v eew4+H u%%%+%++k%++++%Au%%%%%+ uu +++ +*+A+++t$u$. $4rr$W+? ++++, +4tV c2BD? ??TB? %4$%? r?B? Txw? ??? %9F%%ttt$tt%FOOOOOOO O.r . O . OO . b. OOQO/ HOOOOOO.++++++#. . a+++++++ ++++++++++ +++++++ Vwwwwve : ;B? ??? ?wo? ??? ??? ??? %?wWT? V?m hikt : +y#A4+. -u%&&%%4.: ;1?m+% ~++++A4++++++++++++mooBOoeoc ooocoooooocc #AA f+#+###*++++f+ . a_um. "mmmtwwwwwwvwnm_ .t . ._. A@V++++*#+*#*+.,s Qi. ; Qi OOOOOOCOQOOOOOOOIOO . ++++++++++++++++++.Jmmmmmmmmmmmmmmmm+&3&tt#m#t#3tJ 10. v eo* __ _ r Pay ,Diamond# _ _img' fL F | ' #fi/ NK. _l. .I a m0r!m Is erva n+u 5.9.4.. . e , suawntama+n. a : Nv+++++++.. . lln OOQC . l. .. . xhwowttuhuve+c#o+o+eo+o+h _./ +O+OIL 1 ooo+o+o+o+o+o. 1 . ..WW K. !o+o%o%o%o%o_ O O _a O O O C O _t t.,cava . ++P.4+++++t_s ++++++c +++ mwoewewwwwwwv. ,.. zruuhwwwwwv,- _vwx_ C+O+WO D_ . *O+0+O+6VOw+O*O0*O*I*0+0*ICO*O*O .rm $6C OA O*O#M54-3 *0+C*+OVO+*O*O*+O*O+OO+O? *O*0*O a_TC*O*OA . *.+I 4-. . _. U*O*0O*0*O*QVQVG+O+QVO+OVO*OVO. O*GOo i r.VVGA *+fgU+*O*C+'+****O*+*Q+OB*C+O*+ *+*OL . r *s ++++.OO+ umjno*O*OO*OO*+Q*0+0*0+*Q+O+0C**O O Oz O O O O O OfOO too+o+o+ooioeo*o+oioooooo| ooooo+0# O os.oooovooa C*O0*O#0*0*00+OVO*0Q*O*O*O+0*O+*O0VQTW*O*O*Q*O*O*O4 I I Of*OO*Q**COA Oo+oO+oeoo+ooOee*oo#o+x#o+Loo+oo4o#v+o+o+eoooooo+o+o+o+ooh .+i+++++o+++++++++++++.O*O+OO*O*O+O+O*O++VATO+9+0.O*Q*I*O ! : O O O O O O 0,0 O O O O O O O O O O ++++++++++++s++++++mW++++++4+++++++++++.OCOOOOOODCIOOOOQF NCOQOQOOOO. OOOOGQOOQ v I.++++++++.OO*O+O*O*O. ?O+O+Q+* 400*Q*Q*O*O*O*W . O*O*OOO**O*O*QO. U O O O O O O O ._ .. A oLvo+o+o+o+o+ou r .Awoo+o